ترجمه سخنان دبیرکل ملل متحد توسط دپارتمان حقوق بین الملل دادگستری

 دپارتمان حقوق بین الملل وکلای دادگستری مبادرت به ترجمه متن پست قبلی به چند زبان نموده است.مطمئنا” ترجمه متون و اخبار حقوق بین الملل میتواند راهنما و کمک بسیاری به تمام افرادی باشد که در این زمینه فعالیت دارند.

با تشکر فراوان از آقای دکتر شکیبی نژاد و آقای دکتر صادقی و خانمها دکتر عالمی و شمس ,و آقای محمد آگاه مدیر روابط عمومی دپارتمان.

——————————-

L’aide humanitaire pour Gaza à Rafah frontière gate۳۰ Mars ۲۰۰۹ – de l’élargissement retombées de la crise économique mondiale de la souffrance des victimes des conflits armés, le monde arabe est confrontée l’insécurité aujourd’hui et le potentiel de plus demain, secrétaire-général interdiction Ki-lune dit du Sommet de la Ligue des Etats arabes à
Doha aujourd’hui. “La pertes en vies humaines et développement différé a été tragiquement élevé,” dit-il dans son allocution à la collecte. “La région des grands groupes de réfugiés et interne _
Ayuda humanitaria a Gaza en la frontera de Rafah gate۳۰ Marzo ۲۰۰۹ – a partir de la ampliación las secuelas de la crisis económica mundial al sufrimiento de las víctimas del conflicto armado, el mundo árabe rostros inseguridad hoy y el potencial de más mañana, Secretario General Ban Ki-moon dijo a la Cumbre de la Liga de Estados Arabes en Doha hoy. “El costo en vidas humanas y aplazó desarrollo ha sido trágicamente alto”, dijo en su discurso a la reunión. “La región grandes grupos de refugiados y displ

 

 ————————–

 

Menslievend hulp voor De gaza bij de Rafah landsgrens Gate۳۰ March ۲۰۰۹ – Van de verbredende ophef van de globale economische crisis naar de ontbering van de slachtoffertjes van gewapend conflict, de Arabier wereld ziet onveiligheid vandaag uit en het potentiaal voor meer morgen, Secrataris-algemene Ban Ki-moon hét Top vertelde van de Bond van Arab States in Doha vandaag. “De tol in mensenlevens en opschortte ontwikkeling zijn tragisch hoogte,” hij zeiden in zijn adres naar de vergadering. “De ruime groepen van de landstreek van vluchtelingen en intern displ.

 

 

 ————————————-

 

کمک‌های بشردوستانه به شهر غزه در مرز رفح درتاریخ۳۰-۲۰۰۹¹ میلادیتی احوال خوب ایس جلوی ضرر از گسترش بحران اقتصادی جهانی به رنج از قربانیان درگیری مسلحانه, جهان عرب و چهره های بالقوه ناامنی امروز به فردا, دبیرکل ممنوعیت بان کی ون “ماه” گفت: نشست سران اتحادیه عرب در دوحه امروز. تلفات انسانی در توسعه زندگی محول شده است و بهائیان بالا, گفت: در نطق خود به جمع شده بودند. lبیشتر از فردا, این اجلاس از کشورهای عربی امروز در دوحه است. تلفات انسانی در توسعه زندگی محول شده است و بهائیان بالا, گفت: در نطق خود به جمع شده بودند. این گروه از پناهندگان regiona بزرگ و چوکی برای افراد بیخانمان به ادامه زندگی با عزت و با حمله به استعداد خود را برای طرح سفته بازی. اقای بان کی مور گفت: اعضاء نگران وضع از این شهر غزه, که پسایند پرداختن به این سه هفته از آغاز تهاجم اسرائیل در اواخر دسامبر۲۰۰۸¸ است. مردم غزه از این وضعیت رنج می برند, و این وضعیت غیرقابل تحمل در این گذرگاه است, اظهار داشت: زمان پشیروی بسوی اینده اسس پس نباید این موضوعات ماندگار یک اتش بازی باشد, که راه حرکت به جلو است که ماندگار آتش بس, گذرگاهها باز, و جنبش های فلسطینی برای آشتی کرد.

/ 0 نظر / 12 بازدید