همایش علمی حق بر صلح

فراخوان           

همایش علمی حق بر صلح

مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و مجمع جهانی صلح اسلامی 

 محورهای همایش

- حق بر صلح: مبنا، چارچوب و ماهیت

- حق بر صلح و نظم عمومی بین المللی

- حق بر صلح در گستره حقوق بین المللی بشر

- الگوهای صلح جویی در اندیشه ها و مکاتب حقوقی جدید و قدیم

- مناسبات صلح،  عدالت،  توسعه و دین

- حق بر صلح و عملکرد سازمان ملل متحد

- صلح عادلانه: الگوی جایگزین در افق امروز و فردا

 علاقمندان برای ارایه مقاله در همایش می توانند مقالات تحقیقی خود را در محورهای فوق تا تاریخ 5/6/1388 به نشانی تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز وکرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یا به نشانی الکترونیکی گروه صلح ارسال نمایند. peace.chpd@mail.sbu.ac.ir

■ زمان ارسال مقالات: تا تاریخ 5 شهریور 1388

■ زمان برگزاری همایش:آخر مهر 1388

مقالات برگزیده ضمن چاپ در مجموعه مقالات همایش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکزوکرسی  http://chpd.sbu.ac.ir مراجعه نمایید.

تلفکس  دبیرخانه همایش: 12-22431911

ارجاع: موسسه حقوق بین الملل پارس

/ 0 نظر / 13 بازدید