همایش ملی چشم انداز خلع سلاح و کنترل تسلیحات

فراخوان

همایش ملی چشم انداز

 خلع سلاح و کنترل تسلیحات 

    به اهتمام مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه مالک اشتر برگزار می گردد.

■ محورهای همایش

- نظام بین المللی نظارت و پایش خلع سلاح و عدم گسترش

- جمهوری اسلامی ایران و نظام خلع سلاح و عدم گسترش

- هنجارهای موجود خلع سلاح و کنترل تسلیحات

- بسترهای فنی، سیاسی و حقوقی خلع سلاح

- خلع سلاح، صلح و امنیت بین المللی

علاقمندان برای ارایه مقاله در همایش می توانند مقالات تحقیقی خود را در محورهای فوق تا تاریخ 5/2/1388 به نشانی تهران ، اوین ، دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز وکرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یا به نشانی الکترونیکی گروه صلح peace.chpd@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.

■زمان ارسال مقالات تا تاریخ 5 اردیبهشت 1388می باشد.

■زمان برگزاری همایش: آخر اردیبهشت 1388

 مقالات برگزیده ضمن چاپ در مجموعه مقالات همایش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر  به سایت مرکز و کرسی http://chpd.sbu.ac.ir  مراجعه نمایید.

تلفکس  دبیرخانه همایش: 12-22431911

ارجاع: موسسه حقوق بین الملل پارس

/ 0 نظر / 12 بازدید