/ 1 نظر / 16 بازدید
اتاق سی ان جی شرح ما وقع

سلام نمونه هایی از آنچه در ارشاد حذف می شود را در این آدرس ببینید . البته من می خواهم فریبـتان دهم و از این طریق کتاب اخیر خود را معرفی کنم . منتظر حضور ارزشمند شما هستم .