حکومت چشم بادامی ها بر نهادها و سازمان های بین المللی

قضات دیوان بین‌المللی کیفری، سانگ هیون سونگ قاضی اهل کره جنوبی را به مدت سه سال به عنوان رئیس دیوان برگزیدند.به گزارش سایت رسمی دیوان، قضات دیوان در جلسه غیرعلنی روز سه شنبه سانگ هیون سونگ کره‌ای را برای جانشینی فیلیپ کرش کانادایی انتخاب کردند. همچنین، دمبله دیار قاضی اهل کشور مالی و هانس پیتر کول آلمانی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم ریاست دیوان انتخاب شدند. همچنین پنج قاضی از کشورهای ژاپن، ایتالیا، بلژیک، بوتسوانا و کنیا با اکثریت مطلق آراء انتخاب و در مقابل رئیس موقت دیوان سوگند یاد کرده و ردای قضاوت در عالی ترین مرجع منادی عدالت کیفری بین المللی را به تن کردند.

/ 0 نظر / 15 بازدید