نگهداری عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی متهمان در دستگاه قضایی غیرقانونی است

ماده هشتم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

 

8- بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آن‌ها خودداری گردد.

 

ماده یازدهم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

 

11- پرسش‌های بازجویان باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

 

نکته: طرح احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی شامل 15 ماده است. این قانون در تاریخ 15/2/83 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون 15 ماده‌ای ذیل اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود.
/ 0 نظر / 12 بازدید