قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در پرونده محاکمه کن یا مسترد بدار

مقاله برای دانلود

http://internationallaw.blogfa.com/

دیوان بین المللی دادگستری دیروز قرار موقت خود را در پرونده موسوم به محاکمه کن یا مسترد بدار که از سوی بلژیک علیه سنگال در ارتباط با محاکمه حسن هابره اقامه شده است را صادر نمود.

 دیوان در این قرار علیرغم پذیرش وجود صلاحیت علی الظاهر و همچنین ارتباط میان درخواست بلژیک و موضوع دعوای مطروحه هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید.

بلژیک از دیوان درخواست نموده بود که تا زمان صدور رای نهایی در این پرونده سنگال متعهد به اتخاذ کلیه اقدامات لازم جهت نگهداری حسن هابره شود. لکن دیوان با استناد به قول نماینده رابط سنگال در جریان جلسات استماع و همچنین در پاسخ به سئوال یکی از قضات دیوان هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید. این تصمیم دیوان با ۱۳ رای موافق در مقابل یک رای مخالف (قاضی ترینداد) اتخاذ شده است. قاضی ترینداد نظریه مخالفی ضمیمه رای کرده است. چند تن از قضات نیز نظرات جداگانه و مستقل خود را اعلام داشته اند.

Order of 28 May 2009
Request for the indication of provisional measures
 
PDF 91.6 Kb

 • Joint declaration of Judges Koroma and Yusuf
   PDF 30.3 Kb
 • Joint separate opinion of Judges Al-Khasawneh and Skotnikov
   PDF 30.8 Kb
 • Dissenting opinion of Judge Cançado Trindade
   PDF 188.7 Kb
 • Separate opinion of Judge ad hoc Sur (French version only)
   
  PDF 48.4 Kb
/ 0 نظر / 28 بازدید