گامی دیگر به سوی تثبیت مسئولیت بین المللی کیفری مقامات دولتی

دولت بلژیک در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۰۹ دعوایی را علیه سنگال در دیوان بین المللی دادگستری طرح نمود. بلژیک از دیوان درخواست نموده تا اعلام کند: دولت سنگال دارای تعهد عرفی بین المللی جهت پیگرد و تعقیب رییس جمهور سابق چاد، حسن هابره، است یا، (سنگال) در استرداد وی (هابره) به بلژیک، برای محاکمه به جهت ارتکاب شکنجه و جنایات علیه بشریت، قصور ورزیده است. (به نظر می رسد سئوال بلژیک از لحاظ تکنیکی با توجه به مسایلی طرح شده که این کشور در پرونده کنگو علیه بلژیک با آن روبرو بوده و پاسخ دیوان به این درخواست بسیار جالب توجه خواهد بود.) بلژیک، در درخواست خود، صلاحیت دیوان را با توجه به اعلامیه های یکجانبه طرفین (اعلامیه یکجانبه بلژیک در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان- اعلامیه یکجانبه سنگال در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان) در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و همچنین ماده 30 کنوانسیون منع شکنجه، (اختلاف در تفسیر یا اعمال کنوانسیون: مذاکره-داوری-رجوع به دیوان)محرز دانسته است. بلژیک همچنین از دیوان تقاضای صدور قرار اقدامات موقتی نموده که از سنگال بخواهد "تمام اقدامات لازم در حیطه اختیارات خود را به کار بندد به نحوی که آقای هابره تحت کنترل و مراقبت مراجع قضایی سنگال قرار گیرد تا امکان اعمال صحیح حقوق بین المللی را که بلژیک درخواست تبعیت از آن را دارد، میسر باشد."

/ 1 نظر / 12 بازدید